Missió, visió i valors

El nom "Goel" és una paraula bíblica, que significa "aquell que es posa en el teu lloc i t’allibera”, com ha fet Jesús amb nosaltres, posant-se en el nostre lloc i fent-nos lliures. Aquesta és la vocació de la fundació: comprendre la realitat dels altres, posar-se en el seu lloc i oferir suport en les seves necessitats.

La nostra missió

La Fundació Privada Goel de Terrassa té com a missió millorar la qualitat de vida i el benestar social de la comunitat, impulsant el desenvolupament integral de les persones a través de l'atenció social, educativa i de lleure, la inserció laboral, la promoció i pràctica de l'esport, i la promoció cultural.

Centrant-se en àmbits clau com la infància, joventut, persones amd discapacitats, dones, gent gran i famílies, la fundació es dedica a oferir suport, oportunitats i recursos per afavorir el creixement personal i la cohesió social.

La nostra visió

La Fundació Privada Goel de Terrassa aspira a ser un referent en l'acció social i comunitària, sent reconeguda pel seu compromís amb el desenvolupament de les persones i la promoció dels valors humans fonamentals.

Amb una visió inclusiva i progressista, es busca crear una societat més equitativa i solidària, on totes les persones tinguin accés a l'educació, la formació, l'ocupació, l'esport i la cultura, fomentant un entorn favorable per a un creixement sostenible i una convivència harmoniosa.

Els nostres valors

Creiem en valors que guien la tasca de millorar la qualitat de vida de diverses comunitats. Amb solidaritat, igualtat, respecte, sostenibilitat, empoderament i transparència, treballem per una societat més justa, inclusiva i sostenible.

  1. Solidaritat: Estimular un sentiment de solidaritat i compassió envers els més vulnerables, promocionant la cooperació i la responsabilitat col·lectiva.
  2. Igualtat: Defensar la igualtat d'oportunitats i la justícia social per a totes les persones, sense importar el seu origen, gènere, edat o condició.
  3. Respecte: Promoure el respecte mutu, valorant la dignitat, les idees i les opinions de cada individu, fomentant un ambient inclusiu i tolerant.
  4. Responsabilitat social: Assumir la responsabilitat de millorar la societat mitjançant accions concretes, col·laborant amb altres entitats i organismes per abordar els reptes socials.
  5. Sostenibilitat: Tenir en compte el medi ambient i promoure pràctiques sostenibles en totes les àrees d'acció de la fundació, buscant un equilibri entre el desenvolupament i la conservació del planeta.
  6. Empoderament: Promoure l'empoderament de les persones, ajudant-les a adquirir confiança, habilitats i recursos per aconseguir una vida plena i autònoma.
  7. Transparència: Fomentar la transparència en la gestió i comunicació de les activitats de la fundació, assegurant un ús adequat dels recursos i informant sobre els resultats obtinguts.