MISSIÓ, OBJECTIUS I VALORS

La Fundació té per objecte:

  • L’atenció social

  • L’atenció educativa i de lleure

  • La inserció laboral

  • La promoció i pràctica de l’esport

  • I la promoció cultural

Acturarà en els àmbits de la infància, joventut, persones discapacitades, dones, gent gran i famílies.

Els nostres valors són:

  • Desenvolupament de la persona

  • Desenvolupament del lideratge

  • Excelència en la gestió

  • Creativitat i innovació

  • Obertura d’espais a la comunitat