Estratègies de comunicació

La comunicació és una part fonamental de la nostra missió a la Fundació Privada Goel. Creiem que una comunicació eficaç és clau per a la creació d'impacte social i per a connectar amb els nostres diferents públics. Aquí expliquem com comuniquem amb transparència i eficàcia.

Transparència com a prioritat

La transparència és la base de la nostra comunicació. Creiem en l'obertura i l'honestedat com a fonaments per a establir relacions sòlides i de confiança amb la comunitat, els donants, els voluntaris i altres stakeholders. Això es tradueix en:

  • Informació accessible: Ens assegurem que la informació relativa als nostres projectes, programes i finances estigui a l'abast de tothom. Publicar informes d'impacte, memòries anuals i altres documents importants ens ajuda a ser transparents sobre el nostre treball.
  • Comunicació oberta: Estem disponibles per a respondre preguntes i proporcionar informació addicional a qualsevol persona interessada en el nostre treball. La nostra comunicació no només és emissor-receptor, sinó que és un diàleg obert.

Difusió intel·ligent

Per aconseguir un impacte significatiu, és essencial difondre el nostre missatge de manera intel·ligent. Utilitzem diverses estratègies de comunicació per arribar als nostres diferents públics, que inclouen:

  • Mitjans de comunicació: Col·laborem amb mitjans de comunicació locals per a la difusió d'històries i notícies rellevants sobre el nostre treball i els temes que defensem.
  • Plataformes digitals: Les xarxes socials, el nostre lloc web i altres plataformes digitals són eines clau per connectar amb la comunitat i donar a conèixer les nostres iniciatives.
  • Esdeveniments i trobades: Organitzem esdeveniments, conferències i trobades per reunir a la comunitat i compartir coneixements, èxits i reptes.
  • Publicacions: Editem publicacions, i materials educatius per difondre el coneixement i la informació relativa als nostres àmbits d'actuació.

La nostra estratègia de comunicació és dinàmica i evoluciona amb els temps, a mesura que busquem noves maneres d'arribar als nostres públics i de compartir el nostre compromís amb la transformació social i la igualtat d'oportunitats.

A la Fundació Privada Goel, entenem la comunicació com una eina per a construir un món millor, i estem compromesos a utilitzar-la de manera efectiva i ètica per a aconseguir els nostres objectius.