EQUIP

PRESIDENT: Andreu Dionís

SECRETÀRIA: Yolanda Santolaria

 

Projectes:

MEFIBOSET
Direcció: Lydia González

ESPORTS
Direcció: Nil Torrents

ESPAI FAMILIAR
Direcció: Sara Piqueras

GLS
Direcció: Ruth Giordano

ÚS D’ESPAIS
Direcció: Míriam Chimeno