Avís Legal i de Privacitat

D’acord amb la nova normativa europea de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), estem adequant la nostra Política de Privacitat per tal de garantir als usuaris que la recollida i tractament de les dades facilitades es fan amb plena garantia de seguretat.


T’ informem del que comporta:

 • El RESPONSABLE del Tractament de les teves dades personals és :
  FUNDACIÓ PRIVADA GOEL
  Avinguda Béjar 299, 08226 Terrassa (Barcelona)
  NIF: G64685274
  Tlf. 937807614
 • FONT: La teva informació personal la prenem directament a través teu i de manera expressa ens autoritzes a tractar-la.
 • La FINALITAT del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació amb la Fundació Privada Goel:
  – Com col·laborador, voluntari, simpatitzant o usuari
  – Per tal de continuar en contacte i enviar comunicacions d’ activitats d’interès d’acord als nostres fins.
  – Proposar suport com voluntariat o econòmic.
  – Fer seguiment personalitzat i confidencial del suport o acompanyament que et podem oferir i ens sol·licites.
  Amb el teu consentiment, podem tractar les imatges:
  – per ser projectades en el context d’una activitat interna per a fins informatius interns
  – en la web de la nostra entitat per a difusió de les nostres activitats
  – mostrades a administracions públiques o entitats privades com a part de la informació de la memòria
  justificativa de donacions o subvencions rebudes.
 • CONSENTIMENT PER TRACTAR LA TEVA IMATGE, donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1CE i regulat per la Llei 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, demanem el teu consentiment per poder publicar fotografies o vídeos on apareguis individualment o en grup amb la resta de participants en les activitats de l’Entitat, en els espais de comunicació i difusió de l’Entitat, que actualment son pamflets informatius i la pagina web de l’Entitat , on es fa difusió de les activitats i serveis que l’Entitat ofereix.
 • LEGITIMACIÓ per al tractament de les teves dades: La base legal per al tractament de les teves dades és el fet que siguis associat a l’Entitat, col·laborador, voluntari, usuari o participant a les activitats que organitza l’Entitat. Per altre banda, la base legal per poder-te enviar comunicacions per mantenir-te informat de les activitats que organitza l’entitat, es la concurrència del interès legítim de l’Entitat.
 • DESTINATARIS als que comunicarem les teves dades 
  Els destinataris de les teves dades son el personal, la Direcció de l’Entitat i les empreses prestatàries de serveis necessaris per complir amb les nostres obligacions (la gestoria, l’empresa de manteniment informàtic, etc) que només accediran a les teves dades amb la exclusiva finalitat de prestar els serveis que l’Entitat els té contractats.
 • Les teves dades NO SERAN COMUNICADES A TERCERS SENSE PREVI CONSENTIMENT, excepte per imperatiu legal.
 • QUANT TEMPS romandran emmagatzemades
  Tractem i emmagatzemem les teves dades en la mesura en que és necessari pel compliment dels teus drets segons els Estatuts de l’Entitat o fins que ens comuniquis de forma expressa la teva voluntat d’eliminar les teves dades dels nostres arxius.
 • DRETS QUE T’ASSISTEIXEN
  Pots exercir els DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, LIMITACIÓ EN EL TRACTAMENT I PORTABILITAT
  segons es preveu a la norma, dirigint-se per escrit a info@fundaciogoel.es amb una copia del teu DNI.
 • SEGURETAT
  La nostra xarxa digital està protegida i amb accés restringit a responsables de les dades que requereixen l’accés per a la gestió de l’Entitat.
  La documentació de recull de dades en paper està protegida degudament per restringir l’accés a les persones autoritzades.
 • Per a contactar amb nosaltres per qualsevol dubte, pregunta, proposta o petició, pots fer-ho al telèfon 93 7807614 o al mail: dades@fundaciogoel.es
 • La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.